-
Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe
Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe
Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe
Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe
fundusze-biznesplany.pl > Analizy finansowe

ANALIZY FINANSOWE

Nasza firma oferuje profesjonalne analizy finansowe jednostek gospodarczych pozwalające na podejmowanie optymalnych decyzji zarówno o charakterze bieżącym, jak i strategicznym. Informacje uzyskane dzięki analizie pozwolą m.in. :

- ocenić efektywność działania jednostek gospodarczych w przeszłości oraz podjąć racjonalne  kroki dotyczące przyszłości,

- określić czynniki wpływające na wyniki finansowe podmiotów gospodarczych,

- określić stan finansowy jednostki oraz kontrahentów i konkurentów rynkowych,

- określić finansowe słabe i mocne  strony przedsiębiorstwa oraz jego bariery i perspektywy rozwoju.

Nasza firma oferuje m.in. :

1. Analizę sprawozdań finansowych jednostek- bilansu, rachunku wyników, rachunku cash flow,

2. Wskaźnikową analizę spółek - 4 obszary działalności - płynność, rentowność, sprawność, zadłużenie,

3. Analiza pozostałych wskaźników ekonomicznych spółki np. Model Du Ponta.

Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe
Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Strona główna | Oferta | Biznesplany | Fundusze unijne | Analiza finansowa | Analiza SWOT | Analiza ryzyka | Raporty | Analiza efektywności | Program | Polityka cookies | Kontakt

wykonanie: progres media
Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe
Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe Fundusze unijne, biznesplany, analizy finansowe